• Gift vouchers

Nasze BOSOSTÓPKOWE BONY PODARUNKOWE ZNAJDZIESZ TUTAJ: https://bosastopka.pl/bony

Regulamin:

WARUNKI OGÓLNE

Wydawcą Bonów Podarunkowych jest firma Bosa Stópka Agnieszka Bernas-Knoll, zarejestrowana w Gliwicach przy ul. Jaworowej 2/2, NIP 6312467082.

Bonem Podarunkowy jest bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w prowadzonym przez Wydawcę sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.bosastopka.pl.

Nabywcą jest osoba, która w Bosej Stópce otrzymuje od Wydawcy Bon Podarunkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

Użytkownikiem jest każdorazowy posiadacz Bonu Podarunkowego.

Kod Rabatowy jest unikalnym kodem którego użycie w trakcie zakupów obniża wartość należności zgodnie z nominałem Bonu odpowiednio o 50, 100 lub 200zł.

Towarami są produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym Bosa Stópka.

I. Nabycie i realizacja Bonów Podarunkowych

 1. Bony Podarunkowe można nabyć składając zamówienie on-line w sklepie internetowym Bosa Stópka (bosastopka.pl) lub dokonując płatności osobiście (gotówką lub kartą) w magazynie znajdującym się w Gliwicach, przy ulicy Zawiszy Czarnego 22.
 2. Bony Podarunkowe dostępne są standardowo w trzech nominałach (50 zł, 100 zł, 200 zł), wartość Bonu Podarunkowego wyrażona jest w PLN i jest zgodna z nominałem na nim wskazanym.
 3. Zakup Bonu Podarunkowego za pośrednictwem sklepu internetowego należy opłacić przelewem tradycyjnym.
 4. Na każdym Bonie Podarunkowym jest wpisany unikalny kod rabatowy, którego wartość odpowiada nominałowi Bonu, w momencie zakupu Bonu Nabywcy jest dodatkowo wysyłany email z Kodem Rabatowym, jako zabezpieczenie na wypadek utraty fizycznego Bonu Podarunkowego
 5. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Bon Podarunkowy:

a) może być zrealizowany wyłącznie w sklepie internetowym Bosa Stópka lub podczas zakupów z odbiorem osobistym w magazynie sklepu,
b) Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wystawcy,
c) ewentualna wymiana produktu zakupionego środkami znajdującymi się na Bonie Podarunkowym możliwa jest w ciągu 14 dni, na podstawie paragonu zakupu. W przypadku wymiany na towar o niższej wartości nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce,
d) Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.
e) Bosa Stópka ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego w przypadku, gdy nie jest możliwe odczytanie zapisanego na nim kodu rabatowego
f) do obowiązków Nabywcy i Użytkownika należy zabezpieczenie przed skopiowaniem unikalnego Kody Rabatowego, który znajduje się na Bonie Podarunkowym oraz w wiadomości email otrzymanej w dniu zakupu Bonu.
g) Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wystawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), zniszczenia Bonu Podarunkowego lub utracenia maila z kodem rabatowym, lub nieuprawnionego korzystania z Bonu Podarunkowego przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie Kodu Rabatowego.
h) Bon Podarunkowy nie może być zrealizowany po upływie terminu jego ważności.

II. Termin ważności Bonu Podarunkowego

 1. Bon Podarunkowy ważny jest dwanaście miesięcy od daty jego zakupu.
 2. Okres ważności Bonu Podarunkowego nie podlega przedłużeniu .

III. Płatności Bonem Podarunkowym

 1. Bon Podarunkowy upoważnia do zakupu towaru sklepie internetowym Bosa Stópka działającym pod adresem www.bosastopka.pl.
 2. Aby zrealizować Bon Podarunkowy w trakcie zakupów, należy wpisać w odpowiednim miejscu unikalny Kod Rabatowy, lub przedstawić go obsłudze sklepu w trakcie zakupów na miejscu.
 3. Gdy wartość zakupionego towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Podarunkowego, użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny przelewem, jeśli dokonuje zakupów on-line, albo gotówką lub kartą płatniczą, jeśli dokonuje zakupu z odbiorem osobistym.
 4. Przy realizacji Bonu Podarunkowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Bonu Podarunkowego.
 5. Wystawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania Bonu Podarunkowego w razie upływu daty jego ważności.
 6. Bon Podarunkowy nie łączy się z innymi rabatami.

IV. Inne

 1. Bon Podarunkowy Bosa Stópka jest formą bonu towarowego i w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 2. Wydanie Bonu Podarunkowego Klientowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca na żądanie zgłoszone mailowo lub telefonicznie w dniu zakupu Bonu Podarunkowego, na dowód dokonanej wpłaty wydawcy środków pieniężnych, może otrzymać od Wydawcy pisemne pokwitowanie niebędące paragonem fiskalnym ani fakturą VAT.
 3. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych oraz odbiór Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. W przypadku przekazania przez Nabywcę Bonu Podarunkowego Użytkownikowi, Nabywca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o treści niniejszego regulaminu oraz o możliwości zapoznania się z nim na stronie internetowej www.bosastopka.pl.
 5. Ewentualne reklamacje związane z Bonami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wystawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę.
 6. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wystawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie sklepu www.bosastopka.pl.